Jag styrs av pengarna -som jag inte har
: En litteraturstudie om hur personer med psykiskt funktionshinder upplever att ekonomin inverkar på deras vardag.

 • Anna Eriksson
 • Linda Josefsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:Personer som lever med psykisk sjukdom har ofta dåliga ekonomiska förutsättningar. Deras möjligheter att arbeta är ofta begränsade och på grund av det tvingas de att förlita sig på välfärdssystemet för att få en inkomst. Denna inkomst är ofta låg jämfört med andra samhällsmedborgare, något som är sammankopplat med psykisk sjukdom. Syfte: Syftet med arbetet var att beskriva hur personer med psykiskt funktionshinder upplever att deras ekonomiska situation inverkar på deras vardag. Metod: Denna studie är en allmän litteraturstudie innehållande nio vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. Resultat: Resultatet visar att människor som lever med psykisk sjukdom upplever det svårt att möta dagliga behov och att deras pengar inte räcker till att leva på under en månad. De känner sig begränsade i sin vardag, exempelvis har deras brist på pengar stor inverkan på deras fritid. Bristen på pengar gör det också svårare att hålla kontakten med familj och vänner. Deltagarna kände att de var tvungna att stå ut med saker som inte var värdigt en människa. Sammanfattning: Personer som lever med psykisk sjukdom kämpar för att passa in i samhället, men påminns ständigt om att de inte passar in.

  Tilldelningsdatum2013-apr.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohanna Norén Jonasson (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)

  Nyckelord

  • psykisk sjukdom
  • ekonomi
  • stigmatisering
  • vardag
  • utsatthet

  Citera det här

  '