"Jag tror inte att vi har någon direkt läsmiljö" En undersökning om läsmiljöns betydelse i förskolan

 • Sandra Olsson
 • Sandra Petersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka läsmiljöns betydelse för att skapa läslust. I forskningsbakgrunden behandlas miljöns betydelse, material och lokaler samt vikten av hur böckerna i miljön presenteras och placeras. Dessutom tar vi upp val av böcker, barnens delaktighet och lärarens förhållningssätt som delar i det vi valt att kalla läsmiljö. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning vars syfte var att undersöka hur läsmiljön ser ut på fyra olika förskolor. På samtliga förskolor har enkäter, intervjuer och observationer använts. Resultatet visade att läsmiljön såg olika ut på de fyra förskolorna. Det framkom att lärarnas förhållningssätt och medvetenhet har stor betydelse för hur verksamhetens läsmiljö ser ut. Diskussionen tar upp resultatet av undersökningen vilket jämförs med vad tidigare forskning och forskares syn och uppfattning är om betydelsen av en inbjudande och väl utformad läsmiljö. Vi kunde konstatera att läsmiljön har betydelse för barnens intresse för böcker och läsning.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '