"Jag vill ha allting som är möjligt"
: En studie om hur barn upplever sin förskolegård

 • Ann-Charlotte Enoksson
 • Ann Johnsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att få reda på hur barn upplever sin förskolegård och deras tankar om den. Studien tar även upp vilken betydelse sinnen och fantasi har och har haft för barns utveckling och lärande under deras utevistelse på förskolegården. De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i barns perspektiv för att försöka lyfta fram hur saker och ting ser ut från barns synvinkel. Som metod användes kvalitativ analys av ett intervjumaterial där intervjuerna genomfördes enskilt med barn från två olika förskolegrupper. Svaren som barnen gav ledde till resultatet om hur de upplever sin förskolegård och nästan alla barnen i undersökningen tycker bra om sin förskolegård. Barnens svar tyder även på att de är aktiva när de vistas ute på sin förskolegård. Forskare anser att barns tankar när det gäller planering av förskolegården är betydelsefull då det är de som är experter på vad de vill ha.

  Tilldelningsdatum2010-jan.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAgneta Ljung Djärf (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • förskolegård
  • barns tankar
  • utveckling
  • lärande
  • styrdokument
  • barns perspektiv

  Citera det här

  '