”Jag vill leka med min kompis”. ”Det går inte, det är ju fullt”.
: En kvalitativ studie kring hur användandet av valtavlan synliggör barns delaktighet i förskolan

 • Lina Tomsson
 • Louise Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Detta examensarbete grundar sig på en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur användandet av valtavlan synliggör barns delaktighet i förskolan. Eftersom det finns begränsad forskning kring valtavlan är barns delaktighet i förskolans verksamhet studiens utgångspunkt. Insamlade data utgörs från icke deltagande och öppna observationer som genomförts på en förskola vid olika tillfälle.

Resultatet visar att användandet av valtavlan synliggör barns delaktighet på olika sätt. Pedagogerna på avdelningen sätter ramen för valtavlan genom att bestämma vilka rum som ska vara öppna och i vilken ordning barnen ska välja. Barnen får vara delaktiga i valen kring sin egen situation i form av att välja och byta rum på valtavlan. Med pedagogers stöd ansvarar barnen för att valtavlan ska fungera. En av svårigheterna resultatet visar är den strikta ramen valtavlan utgör då det endast finns ett begränsat antal platser i de olika rummen som sätts upp på valtavlan. Så fort ett rum blir fullt begränsas barnens delaktighet till att kunna påverka sin situation. En möjlighet valtavlan ger är att barnen får delta i beslutsfattandeprocesser då barnen själva kan påverka sina val.

Utifrån Harts delaktighetsstega och Shiers modell visar resultatet att det finns både ett icke deltagande och ett riktigt deltagande i användandet med valtavlan. Resultatet visar också att barnens delaktighet varierar på de olika stegen och nivåerna.

Tilldelningsdatum2021-aug.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareMadeleine Arenhill Beckman (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • delaktighet
 • valtavla
 • förskola
 • observation
 • val

Citera det här

'