Java, Python and Javascript, a comparison

  • Tobias Åkesson
  • Rasmus Horntvedt

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-okt.-07
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Daniel Einarson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datorsystem (20206)

Citera det här

'