Jumping on the bandwagon?
an explorative study on how female Gen Z consumers perceive global brands’ engagement in activism, and how their perception influences their brand loyalty

  • Masstewal Mekuriaw
  • Muskaan Khurana

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkEngelska
HandledareFelix Terman (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

Citera det här

'