Källkritik i ett digitalt medielandskap
: en kartläggning av lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens

  • Mikael Rudolfsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Källkritik är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Den digitala tekniken gör så att alla människor drunknar i information, en vardag för både elever och lärare. Hur upplever blivande lärare att de hanterar denna störtflod av information? Med andra ord, hur ser lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens ut? Denna enkätundersökning omfattar 32 lärarstudenter och en kontrollgrupp på 15 aktiva lärare. Resultatet visar att majoriteten av lärarstudenterna skattar sin kompetens högt när det kommer till tekniska kunskaper om träfflistan i sökmotorer och när ämneskunskaper om att avgöra trovärdigheten i nyheter och att jämföra källor skattar majoriteten av lärarstudenterna sin kompetens som hög. När lärarstudenterna ställs inför påståenden om hur mycket lärarutbildningen har bidragit till deras höga källkritiska kompetens är resultatet det motsatta. Majoriteten av lärarstudenterna bedömer att lärarutbildningen inte bidragit till deras källkritiska kompetens. Tekniska kunskaper om annonser på sociala medier och vem som står bakom en webbsida samt ämneskunskaper om att avgöra trovärdigheten i bilder avviker från mönstret ovan av hög kompetens men inkluderas i lärarstudenternas bedömning av lärarutbildningen.

 

Resultatet visar också att det finns en möjlig korrelation mellan hur lärarstudenterna bedömer sin upplevda källkritiska kompetens och hur mycket lärarutbildningen bidragit till den. Det innebär i sin tur ett möjligt samband av hög skattning av den egna kompetensen och låg skattning av lärarutbildningens bidrag till den.

Tilldelningsdatum2020-mars-03
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • källkritik
  • påståenden
  • kompetens
  • didaktik
  • ämnesdidaktik

Citera det här

'