Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet - En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun

 • Fredrik Mårtensson
 • Ulrika Farkas

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet var att i Ystads kommun, bland samtliga (n=329) elever i skolår nio, undersöka elevers Känsla av sammanhang. Vidare syftade undersökningen till att studera om det fanns några associationer mellan elevernas Kasamnivå och deras betyg i ämnena matematik samt idrott och hälsa. Ett delsyfte var att jämföra elevernas Kasamnivå på de tre undersökta skolorna. Undersökningen skulle också fungera som en del i Ystads kommuns kvalitetsgranskning. Enkät användes som empirisk insamlingsmetod och det insamlade materialet har bearbetats statistiskt i datorprogrammet Excel. Resultatet visar att en övervägande del av eleverna i Ystads kommun har en svag Kasamnivå och att det inte är någon större skillnad mellan de tre undersökta skolorna. Resultatet visar även på en svag association mellan Kasamnivå och betyg, detta kan tyda på att det finns en koppling mellan Kasamnivå och betyg men undersökningen kan inte ge svar på hur dessa associerar. Med tanke på att undersökningen kommer att fungera som en del av Ystads kommuns kvalitetsgranskning kan uppdagandet av att en övervägande del av eleverna i Ystads kommun har en svag Kasamnivå vara en viktig utgångspunkt i deras fortsatta arbete med att förbättra elevers hälsa.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '