Känslan av ensamhet hos högskolestudenter vårterminen 2021
: En kvantitativ studie gällande studenters ensamhet, sociala stöd och mentala återhämtningsförmåga under Covid-19 pandemin

 • Fredrik Elm
 • Ida Jönsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien undersöker Högskolan Kristianstad studenters känsla av ensamhet i deras studiesituation i samband med covid-19 pandemin och vilka faktorer som påverkar ensamheten. Studiens syfte är vidare att ringa in den studentgrupp som kan tänkas vara i extra behov av att ta del utav regeringens riktade stöd. Kvantitativ metod tillämpades i form av enkätundersökning som besvarades av Högskolan Kristianstads studenter på samtliga program som i normala fall är campusbaserade. Resultatet visar på att känslan av ensamhet i sin studiesituation kan förebyggas med hjälp av socialt stöd från kurskamrater och studentens mental återhämtningsförmåga.Studien kommer fram till att studenter i årskurs 1 upplever en högre känsla av ensamhet i sin studiesituation då de har en lägre känsla av socialt stöd från sina kurskamrater. Högst sannolikhet för att kunna mentalt återhämta sig i samband med Covid-19 har de studenter som är över 28 år. Studiens slutsats är att gruppen som Högskolan Kristianstads studenthälsa bör fokusera sitt extra stöd på är studenter i årskurs 1 som är yngre än 28 år. 

Tilldelningsdatum2021-apr.-07
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare) & Marie-Louise Österlind (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Socialt arbete (50402)
 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • covid-19
 • ensamhet
 • ensamhet i studiesituation
 • socialt stöd
 • socialt stöd mellan kurskamrater
 • mental återhämtningsförmåga
 • bounce back
 • kvantitativ metod
 • tvärsnitt
 • student
 • studenter

Citera det här

'