Känslor av skuld och skam i arbetslivet

 • Malin Billberg
 • Robert Juchert

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningens syfte är att undersöka förekomsten av känslor av skuld och skam i arbetslivet. Ambitionen är att med hjälp av en kvalitativ metod få ökad förståelse av hur anställda upplever, hanterar och påverkas av dessa känslor. Den teoretiska grunden bygger på Lewis och Tangneys affektteori. Teorin behandlar bland annat känslan av att inte leva upp till omgivningens mål, normer och förväntningar. Individens attribuering påverkar i hög grad om hon upplever skuld eller skam. Personens copingstrategi påverkar också hur hon kommer att hantera liknande känslor i framtiden.

  I studien intervjuades sex personer. Undersökningspersonernas ålder varierade och de var från spridda yrkesområden. Resultaten speglar ett arbetsklimat som i hög utsträckning framkallar dåligt samvete orsakat av skuld- och skamkänslor. Skuld- och skamkänslor har en negativ påverkan på intervjupersonerna och hur de väljer att hantera dessa känslor varierar.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '