Kärleken till Frank under narratologisk lupp
: En analys av Nancy Horans debutroman

 • Ida Ekdahl

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  I denna uppsats analyseras Nancy Horans debutroman Kärleken till Frank med narratologiska begrepp. Analysen utgår från Gérard Genettes narratologiska system och är indelad i tre huvudområden; tempus, modus och röst. Syftet med uppsatsen är att, genom en strukturalistisk analys, öka förståelsen för romanen, dess berättarteknik och stil. Frågeställningar som behandlas är bland annat; Hur behandlar tid i berättelsen? Hur ser fokalisationen ut i romanen? Deltar berättaren som en karaktär i romanen, eller är den dold? Uppsatsen inriktar sig alltså på studiet av berättarkonsten, narrationen i Kärleken till Frank.

   

  Tilldelningsdatum2009-dec.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Litteraturvetenskap (60203)

  Nyckelord

  • kärleken till frank
  • nancy horan
  • narratologi
  • gérard genette
  • litteraturvetenskap

  Citera det här

  '