Köket framför datorn eller datorn framför köket?
: en studie kring lärares och elevers attityder om Internet samt om hur Internet används i skolämnet hem- och konsumentkunskap

 • Elin Krausz

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  I skolans styrdokument, Lgr 11, står skrivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter grundskolan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genom en kvalitativ studie, gjord på tre hem- och konsumentkunskapslärare samt 50 st elever i årskurs 8, innehållande intervjuer, observationer och enkätstudier, undersöker denna uppsats hur lärare använder IT i hem- och konsumentkunskapsundervisningen samt vilka uppfattningar som lärare och elever har till användningen av IT i ämnet.Resultaten visar att både lärare och elever är positiva till användningen av IT i ämnet hem- och konsumentkunskap, men att det främst är tiden och skolans ekonomi som styr hur det används. Även faktorer som lärarens intresse, utbildning och bristen på datorer i skolan spelar en stor roll i vilken utsträckning IT används.

  Tilldelningsdatum2013-apr.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareYair Sapir (Handledare) & Hanna Sepp (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • it
  • konsument
  • hemkunskap
  • elev

  Citera det här

  '