Kökets bråkstakar
: elevers förståelse för bråktal i hem- och konsumentkunskap

 • Albina Brunosson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Tilldelningsdatum2011-feb.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGöran Brante (Handledare), Hanna Sepp (Handledare) & Stefan Andersson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan matematik (10199)
  • Pedagogik (50301)
  • Livsmedelsvetenskap (40103)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '