Könsrollsmönster inom förskolan
: Förskolans arbete med stereotypa könsrollsmönster i leken och lekmiljön

 • Natalie Kalmestad
 • Linda Högman

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Vårt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka hur förskolor och förskolepersonal planerar och tänker kring genus. Detta är en kvalitativ undersökning där vi har använt oss av systematisk observation samt digital enkätundersökning. Observationerna är gjorda på två olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. De som deltog i enkätundersökningen kommer från olika delar av Sverige och har olika yrkestitlar inom förskolan. Vårt intresse för detta ämne blev större efter hur vi själva upplevt stereotypa könrollsmönster inom förskolan, men även när vi såg att våra egna barn förändrades när de exponerades för vad som anses vara ”flickigt” och ”pojkigt”, att både barn och vuxna satte kön på kläder, färger, leksaker, etcetera.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareIngmarie Bengtsson (Handledare) & Ingemar Ottosson (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Könsrollsmönster
 • förskola
 • lek
 • lekmiljö
 • stereotypa könsrollsmönster
 • genus

Citera det här

'