Könsskillnader i brott och anknytning

 • Lola Gustavsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna undersökning är att studera skillnader mellan pojkar och flickors anknytning till signifikanta andra i relation till okonventionellt beteende, utifrån Hirschis kontrollteori (1969). Anknytningen utvecklas tidigt i livet och styrs av hur stor känslighet inför andras ogillande individen har. Den formas av föräldrars tillrättavisning, kommunikation och övervakning av barnet. Okonventionellt beteende innefattar i denna undersökning ett sammanslaget mått på våldsbrott, egendomsbrott, stöldbrott, skadegörelse och drogrelaterat beteende men även skolk, mobbing och rökning. Samplet består av 407 flickor och 440 pojkar mellan 15-16 år. Resultaten visar att pojkar rapporterar en högre grad av okonventionellt beteende än flickor, samtidigt som det inte finns någon signifikant skillnad i anknytning till förälder mellan könen. Anknytning till föräldrar verkar vara generell över kön, men kanske kan teorin kompletteras med hänsyn till könsspecifika faktorer som formar individen för att bättre förklara könsskillnaderna i brottsfrekvens.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '