Kakor bakade med svedjeråg
: Konsumtentupplevelse och preferens

 • Jakob Nilsson
 • Sara Jönsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Begreppet ”kulturspannmål” innefattar forntida spannmålsprodukter, lantsorter och äldre sorter och svedjeråg tillhör denna grupp cerealier. Kulturspannmål blir alltmer populärt på grund av ökande medvetenhet kring hållbarhet och miljö. Kulturspannmål är lämpliga för miljövänligt och ekologiskt lantbruk. Utöver detta innehåller kulturspannmål ett högre protein-, kolhydrat-, mineral- och vitaminvärde jämfört med moderna spannmål. Mjöl från kulturspannmål är ofta inte lika hårt processat jämfört med industriellt mjöl vilket gör att det kan skilja sig i bakegenskaper samt sensoriska egenskaper. I denna studie ligger Icas receptbok “Sju sorters kakor” som grund för recept för de kakor som studerades. ”Sju sorters kakor” är ett koncept som etablerades på 1900-talet och som fortfarande lever vidare i Sverige. Syftet med projektet är att dokumentera och analysera konsumenters preferenser och upplevelse gällande kakor bakade med svedjeråg. Med ett gillandetest och en fokusgrupp har data samlats in samt analyserats för att se hur konsumenternas preferenser och upplevelse är angående ”sju sorters kakor” bakade med svedjeråg. De sju olika kakorna som bakades var: bondkaka, ingefärskaka, chokladsnitt, brysselkex, brysselkex med sylt, sockerkringla och drömmar. Resultatet visade att kakan som var mest omtyckt var kakan chokladsnitt. Kakan som var minst uppskattad var kakan sockerkringla. Det framkom under fokusgruppen att deltagarna fikavanor skedde nästan alltid med andra personer. Det framgick att evenemang var starkt förknippad med fika såsom högtider eller andra typer av firande. Deltagarna var positivt inställda och kunde villigt se sig själva konsumera kakor bakade med svedjeråg i stället för kakor bakade på vetemjöl.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKarin Wendin (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan naturvetenskap (10799)

Nyckelord

 • Kulturspannmål
 • Svedjeråg
 • Preferenser
 • Upplevelse
 • Kakor
 • Konsument

Citera det här

'