Kamouflerad nationalism

 • Anders Johannesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om vilka nationalistiska kännetecken och egenskaper som en svensk söker för att identifiera en artefakt som svensk. Nationalismen är gömd i allt runt omkring oss. Allt från förskolepedagogiken och skattekontoret till kaffemuggen och lägenheten speglar i någon utsträckning de idéer som det svenska samhället är uppbyggt kring. Denna speciella stämning som är typisk svensk går även igenom i hur man som konsument ser på en svensk produkt eller vilka egenskaper hos en artefakt man letar efter för att avgöra om den är svensk. Uppsatsen undersöker hur ett antal personer i Kristianstad tänker kring svenska ting. Undersökningen är en kvalitativ studie i enkätform med öppna frågor och bildjämförelser. De teman som visar sig i enkäten följs sedan upp i intervjuer för fördjupning och breddning. Viktiga teman för respondenterna visar sig vara design, kvalitet och modernitet.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '