Kampen om historien
: levande eller statlig historia i skolan?

 • Peter Edwardsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är dels att försöka se vilka frågor eller argument som kommit fram i debatten kring det uppdrag som Forum för levande historia (FFLH) har fått av regeringen se hur olika historielärare ser på informationskampanjen. Undersökningen inriktar sig på att genom användandet av de teoretiska verktygen historiemedvetande och historiebruk, försöka se om det finns en diskrepans mellan den akademiska världen och skolans värld, mellan forskare på våra universitet och historielärare ute på våra skolor och det utifrån den debatt som uppstått kring Forum för levande historias senaste uppdrag – att belysa och informera om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Det resultat som undersökningen kommer fram till, är att utifrån mitt undersöknings-material kan det påvisas att det finns en synlig diskrepans mellan den akademiska världen och grund- och gymnasieskolan. På frågan om man kan härleda de olika inblandades agerande utifrån olika historiebruk, så tror jag också att jag har fått fram att så är fallet.

  Tilldelningsdatum2010-jan.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Sörensen (Handledare) & Christina Gullin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Historia (60101)

  Nyckelord

  • historia
  • historiebruk
  • historiemedvetande
  • forum för levande historia
  • kommunism
  • nazism
  • mänskliga rättigheter
  • brott mot mänskligheten

  Citera det här

  '