Kan femåringar ha matematiksvårigheter?

 • Malin Lindvall
 • Britt-Inger Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte var att se om man kunde upptäcka matematiksvårigheter redan på förskolan. Vi har genomfört arbetet med hjälp av litteratur, kvalitativ undersökning och diskussioner. Vi valde att lägga upp arbetet utifrån små barns matematikförståelse till att gå in på varför en del barn får svårigheter med matematiken. Slutsatsen vi drar av vårt arbete är att man kan upptäcka barn med dessa svårigheter redan på förskolan och vi får även belägg för detta genom litteraturen. Det har inte forskats så mycket om varför barn hamnar i matematiksvårigheter. Förskolan idag uppmärksammar matematiken på ett helt annat sätt än förr, då man ansåg att matematiken var något som hörde skolan till och man började inte med det förrän man var sju år gammal. I och med att matematiken uppmärksammas mer idag så kan dessa barn med begynnande svårigheter i det matematiska upptäckas på ett tidigare stadium.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '