Kan gullstånds hålla stånd?
: återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012

 • Håkan Östberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2013-apr.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohanna Grönroos (Handledare), Kjell-Arne Olsson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

  Nyckelord

  • gullstånds
  • senecio paludosus
  • tyria jacobaeae
  • vattenstånd
  • kristianstad vattenrike
  • hävd
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '