Kan inställningen till naturvetenskap förändras genom öppna frågor?

 • Bengt Eklund
 • Åsa Wikenfalk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En undersökning genomfördes i en delkurs av naturkunskap, där undervisningen bedrevs genom öppna frågor. Fokus var att eleverna skulle använda sin kunskap. De fick presentera resultatet av arbetet i form av ett rollspel och genom att skriva en artikel. Syftet med arbetet var att ändra elevernas inställning till naturvetenskap, speciellt i miljöområdet.

  Resultatet av delkursen undersöktes med hjälp av enkäter och intervjuer. Den huvudsakliga slutsatsen var att flertalet elever upplevde naturvetenskap och miljö som mer engagerande och allmänbildande efter avslutad kurs. De flesta eleverna upplevde också det friare arbetssättet som positivt och tyckte att ansvaret ökade. De fick förutom ämneskunskaper, kunskap i samarbete- och argumentation och en bredare syn på naturvetenskap. De trodde också att kunskapen de tillgodogjorde sig under kursen kommer att sitta längre. Undersökningen konstaterade dessutom att när samarbetet i elevgruppen börjar, då börjar lärandet.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '