Kan man det man lärt sig – om rymden?

 • Lena Isaksson
 • Rebecka Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Varför kan vi som vuxna inte mer om rymden? Varför verkar det ibland som om barn i årskurs tre vet mer? Dessa frågor ledde oss in på ämnet för vår uppsats. Är det så att skolans undervisning bygger på ytinlärning och att kunskap inte befästs på bästa sätt? Denna uppsats försöker visa hur undervisning skall ske för att förståelse skall uppnås och kunskap om rymden ska befästas och finnas kvar. Vår litteraturgenomgång visar hur viktigt det är att förstå hur inlärning sker. Vår egen undersökning visar att kunskap om rymden inte ökar med åldern, ska man generalisera kan man alltså påstå att vi inte får mer kunskap och erfarenhet kring rymden än vad vi har som 11-åringar.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '