“Kan skiftarbetets nackdelar vägas upp av fördelar?”
: En kvalitativ studie om hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift

 • Alexandra Ahlberg Pernhult
 • Flaviana Santos Mattisson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Skiftarbete är en faktor som kan påverka familjelivet då det inkräktar på den naturligt avsatta tiden för familjen. Att vara förälder med småbarn och arbeta skift kan vara en utmaning. Det kan göra det extra svårt att pussla ihop familjeliv och arbetsliv. Att få det så kallade livspusslet att gå ihop är ett vanligt förekommande problem i samtiden. Vilken effekt ger skiftarbete på småbarnsföräldrars work-life balance? Syftet med denna studie är att bidra till kunskapsfältet work-life balance samt att diskutera föräldrars försök att hantera de möjligheter och svårigheter som skiftarbete under småbarnsåren innebär. Studien fokuserar på hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för insamling av material. I studien deltog sex informanter från ett utvalt sjukhus i Skåne. Resultatet presenterat i studien lyfter fram fler nackdelar än fördelar med skiftarbete under småbarnsåren samt att olika hanteringsstrategier kan appliceras för att underlätta skiftarbete under småbarnsåren. Hanteringsstrategierna som informanterna använder sig av för att hantera familj och skiftarbete lyfts fram i resultatet. Två av de uttalade är stöd från partner och möjligheten att önska schema, som är avgörande faktorer för work-life balance. Vidare klargör resultatet att prioritering av tid är en viktig faktor för informanterna, exempelvis prioriteras sömn och egentid medan vardagssysslor får mindre utrymme. Slutsatsen lyfter fram att även om det finns fler nackdelar med skiftarbete, väger fördelarna tyngre enligt informanterna eftersom de trivdes med sina arbeten och kollegor. Informanterna ser arbete på sjukhus som en möjlighet för sin yrkeskarriär då eftertraktad kompetens finns där för utveckling av sina kunskaper och färdigheter. Slutsatsen poängterar att stöd från partner är en viktig strategi för att kunna hantera skiftarbete och småbarnsåren.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCarola Aili (Handledare) & Vesa Leppänen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Work-life Balance
 • work-family balance
 • skiftarbete
 • livspussel
 • småbarnsföräldrar
 • hantering
 • roller

Citera det här

'