Kan styrmetoders utformning minska sjukfrånvaron och förbättra arbetssituationen?

 • Ingrid Berner

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Globaliseringen och det vi idag kallar kunskapssamhället innebär stora förändringar med ökade krav inom de allra flesta branscher och i de allra flesta länder. Den nya tiden påverkar ledarskapet, ledarnas situation och den påverkar medarbetarskapet - enskilt och i arbetsteamet. De ökade kraven medför ofta ökad press och stress som i sin förlängning kan påverka ohälsan.

  Om den nya tidens förändringar möts med traditionell styrning, d v s att chefen är den som tänker, drar upp riktlinjer, informerar och detaljstyr vad som skall utföras, påverkar det såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Med för låg delaktighet skapas olust, lågt engagemang, låg motivation och en sämre psykosocial arbetsmiljö som i sin förlängning påverkar hela livssituationen. Det räcker emellertid inte att informera eller sitta ner och prata. Det måste finnas tydliga strukturer och metoder som involverar medarbetarna kring verksamheters mål, vad som skall uppnås och som tillåter människor att tänka och använda sin kreativitet. Föreliggande arbete har visat att när arbetsteam tillämpar nya styrmetoder skapas hälsa, effektivitet och väl-

  befinnande, som är varandras förutsättningar på såväl individnivå, verksamhetsnivå som sett i ett nationalekonomiskts perspektiv.

  När arbetsteam får möjlighet att visa upp vad de åstadkommit tillsammans, når de självförverkligande och upplever en känsla av eufori. Det uppstår med andra ord positiva emotioner som gör att det är ”kul att gå till jobbet!” Stolthet och arbetsglädje infinner sig.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '