Kandidatupplevelsen inom kompetensbaserad rekrytering
: ett tveeggat svärd

 • Tåre Gashi
 • Bianca Hultén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Kompetensbaserad rekrytering är en framträdande metod inom rekryteringssammanhang med syftet att främja objektivitet, likabehandling och rättvisa. Syftet med vår studie är att undersöka kandidatens upplevelse av kompetensbaserad rekrytering. Genom semistrukturerade intervjuer har vi fokuserat på kandidaters berättelser och upplevelser av metoden. Resultatet kan beskrivas som ett tveeggat svärd, med dess för- och nackdelar som beskrivs genom kandidaternas upplevelser. Detta förklaras delvis genom erfarenhetsnivå av metoden, hur metoden översätts i praktiken och interpersonella relationer. Studien bidrar till en djupare förståelse för hur kompetensbaserad rekrytering påverkar kandidatupplevelsen. Vi belyser behovet av ytterligare forskning för att utforska hur organisationer kan förbättra implementeringen av kompetensbaserad rekrytering för att uppfylla sina avsedda mål om ökad rättvisa och objektivitet. Genom att identifiera och adressera de faktorer som påverkar kandidatens upplevelse, kan steg tas mot en mer inkluderande och rättvis rekryteringsprocess som bättre reflekterar och nyttjar kandidaternas potential.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nyckelord

 • Kompetensbaserad rekrytering
 • rekrytering
 • kandidatupplevelse
 • kompetens
 • objektivitet
 • subjektivitet
 • översättning

Citera det här

'