Kanons vara eller icke vara - relevansen av en föreskriven kanon i skolan, samt ett elev- och genusperspektiv på skönlitteratur

 • Anna-Mia Hamrin
 • Ulrika Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att genom en kvantitativ enkätundersökning belysa relevansen av en föreskriven kanon, samt ett elev- och genusperspektiv på skönlitteratur i skolan. Respondenterna i undersökningen var 70 elever på tre olika gymnasieprogram i Sydsverige. Författarna som är nämnda i enkäten, grundar sig i Folkpartiets undersökning (2006) om elevers och lärares förslag på en kanonlista. Enkätundersökningen demonstrerar att respondenterna har läst extremt lite av författarna. Resultatet visar även att lärarna inte riktigt har följt kursplanen och att eleverna inte har kunskap om kulturarvet. Emellertid anses det inte nödvändigt med en föreskriven kanon. Däremot en rekommenderad kanon vilket innebär dock fördelar för lärare och elever att kunna efterfölja kursplanen i svenska. För att belysa elev- och genusperspektivet innehöll enkäten även frågan; tycker du om att läsa skönlitteratur? Resultatet påvisar att elever i allmänhet har en positiv inställning till att läsa skönlitteratur, som bevisar motsatsen till SCB:s alarmerande rapport gällande flickors och pojkars försämrade läsvanor. Däremot visar resultatet att flickors uppfattning gällande läsning är mer positiv än pojkars. När det gäller differensen mellan de yrkesinriktade gymnasieprogrammen och det teoretiska programmet visar resultatet ingen nämnvärd skillnad.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '