"Kanske för mycket vetebröd"
: Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år

 • Matilda Gustafsson
 • Florina Mikkelsen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. Att undersöka attityder till och vanor bland personer över 65 år kan ge en fördjupad förståelse när det gäller val av mat och mellanmål som kan ligga till grund för hälsofrämjande insatser riktade till äldre. Syfte och frågeställningar: Att undersöka attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år. Frågeställningarna handlar om vilka faktorer som påverkar mellanmålsvalet, om proteinrika mejeriprodukter äts till mellanmål och vad de tycker om några av dessa produkter. Material och metod: En kvantitativ studie gjordes genom att använda en enkätundersökning. Urvalet i studien är ett bekvämlighetsurval. Resultat: Majoriteten åt ett till två mellanmål per dag och de bestod oftast av frukt/grönsaker, smörgås med pålägg och kakor/kaffebröd. Att dricka förmiddags/eftermiddagskaffe uppgavs som den huvudsakliga anledningen till mellanmål. Viss skillnad fanns mellan män och kvinnor med avseende på attityder till mellanmål. De faktorer som påverkade valen av mellanmål mest var gott, enkelt och nyttigt/hälsosamt. Att mellanmålen skulle vara proteinrika spelade minst roll. Slutsats: Mellanmål associeras med förmiddags/eftermiddagskaffe och därför kan framtida satsningar på proteinberikade kakor och kaffebröd bidra till att personer över 65 år lättare kan täcka sitt proteinbehov. En medvetenhet om vikten av proteinrika mellanmål förefaller saknas hos målgruppen. Generaliserbarheten av resultaten i studien är begränsad på grund av bekvämlighetsurvalet. 

  Tilldelningsdatum2018-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Rothenberg (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap (30599)

  Nyckelord

  • äldre
  • mellanmål
  • protein
  • attityder
  • vanor
  • enkätundersökning
  • kvantitativ metod

  Citera det här

  '