Kanslern och diplomaten
: En textanalys av breven från Johan Adler Salvius till Axel Oxenstierna under de fredsförberedande åren 1643-1648.

 • Jakob Gustavsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka vilka roller Axel Oxenstierna och Johan Adler Salvius hade i det fredsförberedande arbetet inför och under fredskongressen i Westfalen, men även att utifrån Salvius brev till Oxenstierna undersöka hur deras relation såg ut under den aktuella tidsperioden. De uppgifter som framkommer i Salvius brevväxling till Oxenstierna angående deras relation, samt deras roller och uppgifter under de fredsförberedande åren 1643-1648 kommer därefter att analyseras och jämföras med hur detta har skildrats av historieskrivarna Gunnar Wetterberg och Sune Lundgren. De resultat som studien har frambringat visar på att både Oxenstierna och Salvius var innehavare av mycket centrala roller i det fredsförberedande arbetet, samt att deras tidigare relativt nära relation till varandra försämrades något under åren 1643-1648.

  Tilldelningsdatum2013-apr.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Rodén (Handledare) & Ingemar Liljegren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • svensk historia
  • 1600-tal
  • trettioåriga kriget
  • westfaliska freden
  • axel oxenstierna
  • johan adler salvius

  Citera det här

  '