Kapital, kontroll och individualism
: en analys av den senmoderna lärarens villkor

 • Rickard Carlsson
 • Victoria Lesniak

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den här kvalitativa studien syftar på att undersöka och analysera lärares arbetssituation i relation till det senmoderna samhället. Forskningsmetodiken har utformats genom ett kvalitativt och idéanalytiskt intervjuformat där gymnasielärare reflekterar över sin profession. Ytterligare syfte är att begripliggöra dess föränderlighet i den flytande moderniteten. Resultaten av studien visar att senmoderna tendenser, så som marknadisering, prekärisering, individualism, och digitalisering, har stjälpt lärarnas och skolans förutsättningar till ett framgångsrikt bildande. Syftet med att skapa kapabla och allmänbildade samhällsmedborgare ersätts i senmoderniteten med en konsumtionsartad kolonisering av skolväsendet i helhet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Peter Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Samhällskunskap
 • modernitet
 • senmodernitet
 • makt
 • skola
 • lärare

Citera det här

'