Kariesförekomst hos invandrarbarn i Sverige, Norge, Finland och Danmark

 • Elisabeth Hellberg
 • Helena Koss

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Av alla skolbarn i världen har 90 % någon gång haft karies. World Health Organisation har upprättat mål för att minska karies. År 2000 skulle 12- åringarna inte överstiga DMFT 3 och år 2020 ska 80 % av världens alla 6-åringar vara kariesfria. Syftet med denna studie var att beskriva kariesförekomsten hos barn i åldern 3-19 år med invandrarbakgrund i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Data söktes i PubMed med sökorden ”children”, ”immigrant”, ”immigrants”, ”caries”. Artiklar före år 2000 exkluderades. Nio vetenskapliga artiklar fanns. Inga av de som påträffades var från Finland. Kariesförekomst presenteras i dmfs/DMFS, dmft/DMFT, dfs/DFS och i procent. Resultatet visade högt kariesindex i de tre länderna Sverige, Norge och Danmark. Slutsatsen tyder på att barn och ungdomar med invandrarbakgrund har hög kariesförekomst i dessa länderna. 

  Tilldelningsdatum2014-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare), Carina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Citera det här

  '