Kariessituationen hos äldre

 • Margareta Takacs
 • Karin Svalin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Eftersom medellivslängden ökar och de egna tänderna behålls högre upp i åldrarna finns det en ökad kariesrisk hos de äldre. Syftet med litteraturstudien var att redogöra för riskfaktorer som påverkar kariessituationen hos äldre personer. Ytterligare ett syfte var att ta reda på vilka tänder och tandytor som främst drabbas av karies. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Databaserna PubMed och Cinahl användes. Artiklar publicerade år 2000-2010 inkluderades. Total ingick 15 artiklar i resultatet. Resultatet visade att kost, mediciner, saliv, bakterier, gingivala retraktioner, egenvård, rökning, avtagbara proteser, protetiska kronor och antalet kvarvarande tänder var riskfaktorer som kunde orsaka både kron- och rotytekaries hos äldre. Rotytan, ocklusalytan och lingualytan samt de ytor som var belägna i direkt relation med lagningar var de ytor som främst drabbades av karies. De mest utsatta tänderna för kariesangrepp var molarerna, premolarerna samt caninerna. Många olika faktorer bidrar till en ökad kariesrisk hos äldre. Flertalet studier redovisade ett samband mellan gingivala retraktioner och rotytekaries. Majoriteten av det granskade materialet visade att rotytan var känslig för kariesangrepp. Framförallt var molarerna utsatta för kariesrisk hos äldre.

  Tilldelningsdatum2011-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • kariessituationen hos äldre
  • karies
  • riskfaktorer
  • oral hälsa
  • tänder
  • ytor
  • äldre

  Citera det här

  '