Karriären inom revisionsbranschen
: vem är det som lyckas att bli partner i en stor revisionsbyrå? En kvalitativ analys av individens kulturella kapital och habitus.

 • Ardita Shabani
 • Jasmin Josef

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

De stora revisionsbyråerna kännetecknas av strikt hierarki med en tydlig karriärstege. Att bli partner i en stor revisionsbyrå innebär att nå den högsta positionen inom byrån och bli en del av firman. Av de hundratals ekonomer som börjar sin karriär i någon av de stora revisionsbyråerna är det ungefär bara var tionde person som blir partner. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vem det är som lyckas att bli partner och vad som krävs för att bli utvald. Syftet är även att förstå vilken roll det kulturella kapitalet och habitus har för en individs möjligheter att lyckas bli partner i en stor revisionsbyrå.

 

I studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts för att få en djupgående förståelse om vem det är som blir partner och uppfylla studiens syfte. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer varav tre manager och fem partners. I studien har professionsteorin och organisationsteorin till största del använts som en bakgrundsbeskrivning. Studiens största fokus ligger dock på Bourdieus teori om det kulturella kapitalet och habitus.

 

Slutligen kom vi fram till att den som lyckas bli partner är den som har förmågan att driva firman framåt och generera intäkter till firman. Det är därför viktigt att vara marknadsorienterad och tycka om att göra affärer.

 

Tilldelningsdatum2018-sep.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Daniela Argento (Examinator) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • stora revisionsbyråer
 • partner
 • karriärutveckling
 • profession
 • kulturellt kapital
 • habitus

Citera det här

'