Karriärmöjligheter i revisionsbranschen
: en studie om revisorsassistenters uppfattningar kring etnicitetens påverkan på karriären

 • Flaka Hisenaj
 • Reham Al-Mahmoud

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade på ledande positioner på hela den svenska arbetsmarknaden. Det hävdas att för att lyckas uppnå högre befattningar i organisationer ska man ha svenskfödda föräldrar. Det har även gjorts studier som visar på att minoritetsgrupper i ett samhälle eller inom en organisation löper stor risk att drabbas av karriärhinder. Snedfördelningen av arbetskraften syns inte minst i den svenska revisionsbranschen där andelen auktoriserade revisorer med utländsk bakgrund uppgår till cirka 3 %. Detta väckte intresset av att undersöka hur revisorsassistenter, som befinner sig i första karriärsteget, uppfattar att etniciteten påverkar möjligheterna till karriärutveckling.

   

  Undersökningen har grundats på ett antal teorier och begrepp för att få en bakomliggande förståelse till det studerade området. De begrepp som legat till grund för studien är bland annat mångfald, etnicitet och identitet. Med utgångspunkt i dessa begrepp har det empiriska materialet samlats in via en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer.

   

  Studien visar att de flesta revisorsassistenter inte anser att etniciteten har en påverkan på karriärmöjligheterna. Istället lyfts de egna ambitionerna och den egna drivkraften fram som avgörande för hur långt du lyckas i branschen. Det antyds dock på olika sätt att hinder kan förekomma på grund av den etniska bakgrunden. Genom att kategorisera sig till ”vi” och ”de andra”, genom att sätta hinder för sig själv samt genom de förväntningar som kunderna har om en viss typ av revisor bildas barriärer för den etniska minoriteten. 

  Tilldelningsdatum2016-sep.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • mångfald
  • identitet
  • revision
  • etnicitet
  • karriärmöjligheter

  Citera det här

  '