Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns avrinningsområde
: skyddsvärda områden idag och i framtiden

 • Maria Thyr

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2017-nov.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNils-Olof Svensson (Handledare), Agne Andersson (Handledare) & Ingemar Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i biologi

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Botanik (10607)

  Nyckelord

  • ädellövskog
  • gis
  • grön infrastruktur
  • naturvård
  • skyddad mark

  Citera det här

  '