Klassens betydelse för karriären inom revisionsbranschen

 • Sanna Rosenberg
 • Matilda Lagrelius

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Klasstillhörigheten är en känd bakgrundsfaktor som visat sig ha ett samband med

  karriären i många studier. Det finns dock andra studier som indikerar på att klass och

  karriär inte har ett betydande samband. Tidigare forskningsresultat om klassens

  betydelse för karriären har därmed varit vaga och motsägelsefulla. Dessa

  motsägelsefulla och ofullständiga slutsatser bidrar till ett argument för att fortsätta

  undersöka klassens roll för yrkeskarriären. Vad som då särskiljer denna studie ifrån

  tidigare studier är att klassens betydelse i revisionsbranschen undersöks. Då information

  om sambandet mellan klass och karriär inom revisionsbranschen saknas, bidrar det till

  ytterligare ett argument för att undersöka sambandet.

  Syftet med uppsatsen är att förklara hur olika klasstillhörigheter påverkar

  förutsättningarna för karriär inom revisionsbranschen. Uppsatsen kan bidra till en

  förståelse för om någon samhällsklass har bättre förutsättningar än någon annan. För att

  uppnå syftet kombineras befintlig forskning och teorier om klass med information om

  revisionsbranschens karriär. Med hjälp av tidigare forskning har en modell utvecklats

  som testades empiriskt genom en enkätundersökning av revisionsmedarbetare i Sverige.

  Uppsatsens resultat ger en indikation på att klasstillhörigheten har någon påverkan på

  karriären inom revisionsbranschen. Resultatet visar indikationer både på att klass har

  något samband med karriären samt att klass påverkar vilken revisionsbyrå individen

  tenderar att arbeta på, vilket i sin tur påverkar karriären. Karriären mättes genom ett

  flertal karriärsaspekter, där de främsta resultaten var indikationer på att överklassen har

  en kortare tid till auktorisation samt att underklassen tenderar att arbeta på byråer som

  inte tillhör Big 6 som i sin tur påverkar auktorisationsprovets resultat negativt.

  Tilldelningsdatum2017-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven Olof Yrsjö Collin (Handledare), Nellie Gertsson (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • social klass
  • karriär
  • klass och karriär
  • kapital
  • revisionsbranschen

  Citera det här

  '