Klassrumsmiljö och fysisk aktivitet i en förskoleklass

 • Ann-Sofi Dehman
 • Maria Lindqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att undersöka hur klassrumsmiljön kan bli bättre av att barnen utövar fysisk aktivitet under skoldagen. Intervjuer och observationer har genomförts för att undersöka detta. Undersökningarna har varit förlagda till en förskoleklass på en mellanstor skola i södra Sverige. Klassen består av 20 barn varav 12 är pojkar och 8 är flickor. Resultaten visar att om barnen får röra på sig under skoldagen blir de mer koncentrerade och klassrumsmiljön blir lugnare. Dessutom tycks miljön och utrymmet inomhus påverka barnen positivt då de utövar lek och rörelseövningar.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '