Klimatförändringarnas inverkan på landskapsidentitet i Åre Kommun

  • Emma Sundvall
  • Hedda Källström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Klimatförändringarnas påverkan är idag redan synlig. Framöver kommer konsekvenserna bli mer påtagliga för vår omgivning och samhället, trots anpassningsåtgärder. Forskning kring konsekvenserna för ekonomi och materiella tillgångar är väl utbredd. Något som inte är ett lika utforskat ämne är hur människors relation till landskapet och den omkringliggande miljön redan påverkas eller hur det kommer att utvecklas på sikt. För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning där deltagarna med koppling till Åre kommun fick svara på frågor om vilken oro de känner inför klimatförändringarna samt hur deras relation till landskapet ser ut och hur den kommer att utvecklas av klimatförändringarnas konsekvenser. Undersökningen innefattade även huruvida klimatanpassningsåtgärder kan påverka eller utveckla landskapsidentitet. Åre kommun valdes utifrån två parametrar: dess utsatthet för klimatförändringar samt dess attraktiva miljöer för friluftsliv. Undersökningen visade att det finns en oro gällande klimatförändringar och hur landskapet påverkas samt en osäkerhet hur förhållandet till landskapet kommer att förändras. Det visade även att det finns ett stöd för de flesta anpassningsåtgärderna. Därmed påverkas landskapsidentitet negativt av klimatförändringar, men både störningar i landskapet och anpassningsåtgärder kan möjliggöra att nya identiteter skapas. Tidigare forskning samt denna undersökning visar att bättre förståelse för landskapsidentitet kan bidra till landskapets utveckling.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Henrik Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Landskapsidentitet
  • Klimatförändringar
  • Klimatanpassning
  • Åre kommun
  • Friluftsliv

Citera det här

'