Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning
: svenska och tyska företag i tre branscher

 • Andrej Cvetanovski
 • Ajla Sacirovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhetsrapportering med fokus på klimatrelaterade redogörelser. Tre noterade företag i Sverige respektive Tyskland undersöks med genomgång och innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar och specificeringen sker i en jämförelse mellan företagens klimatrelaterade hållbarhetsredovisning.  I denna uppsats har det tillämpats en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier och en abduktiv utgångspunkt i forskningen. Genom innehållsanalys och kvantifiering av kvalitativa data har empiri insamlats från företag inom läkemedelsbranschen, affärssytembranschen och elektronikbranschen. Genom att kombinera tre redovisningsteorier, nämligen legitimitets- och intressentteori, samt harmoniseringsteori, möjliggörs en koppling och analys av studiens resultat som resulterar i välgrundade slutsatser och förslag på vidare forskning. Uppsatsen konkluderar att de tyska företagen ligger i en marginell framkant när det gäller hållbarhetsredovisning och att branschpraxis är vital för företagens redogörelse av klimatrelaterade hållbarhetsfaktorer. 

  Tilldelningsdatum2020-sep.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • klimatrelaterad hållbarhetsredovisning
  • tfcd
  • sdg
  • ghg
  • sverige
  • tyskland

  Citera det här

  '