Klinikchefens uppfattning om tandhygienistens kompetens

 • Linda Andersson
 • Lina Paulsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka vad klinikchefer inom Folktandvården i Region Skåne och Privattandläkarna i Skåne län ansåg om tandhygienistens kompetens. Studien var kvantitativ och bestod av en elektronisk enkät som skickades ut till samtliga klinikchefer inom Folktandvården och Privattandläkarna i Skåne län. Det skickades ut totalt 538 enkäter. Inklusionskriterierna var de klinikchefer som anställt en tandhygienist som tagit sin yrkesexamen under de senaste fyra åren. Tjugonio klinikchefer besvarade enkäten.

  Resultatet av studien visade att klinikcheferna ansåg tandhygienisten kunnig inom parodontologi och kariesdiagnostik. Det var två klinikchefer som önskade att tandhygienisten skulle ha ökad kompetens inom endodonti och pedodonti.

  Klinikcheferna fick svara på en fråga i enkäten om de önskade lägga till något i tandhygienistens kompetensområde och där svarade två klinikchefer att blodsocker- och blodtrycksmätning skulle ingå i tandhygienistens kompetensområde.

  Slutsatsen av studien visar att merparten av klinikcheferna ansåg att tandhygienisterna hade bra kompetens inom sitt arbetsområde. På grund av låg svarsfrekvens måste reultatet tolkas med stor försiktighet.

  Tilldelningsdatum2010-dec.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • klinikchef
  • kompetens
  • tandhygienist
  • utbildning

  Citera det här

  '