Klossar -en väg till kunskap
: En studie av förskolor och skolors användning av konkret och laborativt materiel

 • Malin Flink
 • Mona-Lisa Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I vårt examensarbete har vi valt att förkovra oss inom matematikens värld, en studie av skolors

  användning av konkret och laborativt materiel. Syftet för undersökningen är att

  undersöka möjligheter och anledningar till att använda konkret och laborativ materiel vid

  inlärning av matematik.

  I litteraturdelen lyfter vi fram teorier om lärandet med extra fokus på matematiken. Utifrån

  litteraturen är det tydligt hur viktigt det praktiska arbetet är för inlärning. Det framkommer

  att konkret och laborativt materiel synliggör matematiken på ett sådant sätt att

  eleverna kan lösa svårare uppgifter. När eleven ges möjligheten att få använda konkret och

  laborativt materiel kan de nå en högre abstraktionsförmåga.

  Metoden vi använt oss av är kvalitativ undersökningen. Av resultatet kunde man se att

  vanligt förekommande materiel som finns tillgängligt för eleverna är klossar, olika

  naturmateriel samt Montessoripedagogikens matematikmateriel. Något som är tydligt är

  behovet av utrymme för att kunna arbeta med olika konkreta och laborativa materiel.

  Tillgängligheten av materielen är viktig för att användandet skall bli en naturlig del av

  matematikundervisningen.

  Ämnesord

  Konkret materiel, laborativt materiel, praktiskt arbete, matematikundervisning

  :
  Tilldelningsdatum2010-aug.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSune Jonasson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • konkret materiel
  • laborativt materiel
  • praktiskt arbete
  • matematikundervisning

  Citera det här

  '