Knockin on nature´s door
: en litteraturöversikt över betydelsen av naturupplevelser vid psykisk ohälsa

  • Niklas Kämpargård
  • Michael Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Under de senaste 100 åren har människor i västvärlden distanserat sig alltmer från naturen och idag lever 85 % av alla svenskar i tätorter utan någon naturlig kontakt med skogsområden eller andra naturmiljöer. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan och därmed också behovet av naturliga behandlingsmetoder som komplement till psykofarmaka. Att spendera tid utomhus ger inte bara människor en rad fysiska effekter som lägre hjärtfrekvens, lägre blodtryck och mindre stresshormoner utan hjälper också individen att hantera ångest och depression. Syfte: Syftet med studien var att belysa vilken betydelse naturupplevelser har för personer med psykisk ohälsa. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. Resultat: Att tillbringa tid utomhus, i grupp eller individuellt hjälper människor att reflektera över sin egen situation och skapa verktyg för att förändra negativa beteenden. I skogen känner många ett inre lugn och kan slappna av och låta ångest och depressioner tyna bort samtidigt som frihetskänslan tar över. I naturen är man fri utan något behov av att ta hänsyn till andra. Slutsats: Att komma ut i naturen har en främjande inverkan på psykisk hälsa. Därav bör distriktsköterskan arbeta aktivt för att tillämpa naturupplevelser som verktyg långt innan psykofarmaka erbjuds eller sätts in i behandlingen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Nilsson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • friluftsliv
  • psykisk ohälsa
  • naturupplevelser
  • distriktssköterska
  • välbefinnande

Citera det här

'