Knowledge, management and self-perception of oral health among students attending the University of Dar es Salaam

 • Jesper Dalum
 • Joel Lennartsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka kunskapen om, skötseln av och självuppfattningen om den orala hälsan bland studenter på University of Dar es Salaam, Tanzania. I studien ingick 273 studenter som studerade till lärare, en enkät användes för att samla in data.

  Resultatet visade att 153 (58%) av studenterna uppgav att syftet med fluor var att förebygga karies. Majoriteten svarade att bakteriers och sockers relation till bildandet av karies var betydelsefull. Studenterna uppgav att skolan var den största källan till träning i oral hälsa. Tandborste användes som främsta hjälpmedel för att rengöra tänderna och användning av fluortandkräm var ganska hög bland studenterna. Etthundrafyrtionio (55%) av deltagarna uppgav att de var i behov av tandvård och nittiotvå (34%) att den orala hälsan gav upphov till att livet i allmänhet var mindre tillfredställande. Studiens slutsats är att studenterna hade ganska god kunskap om sjukdomar i munhålan och dess prevention men det fanns kunskapsbrister kring bakomliggande faktorer. Skötseln av den oral hälsa tros vara god. Trots detta uppgav ganska många av de studerande att de hade behov av tandvård, hade känt att livet var mindre tillfredsställande på grund av problem i munhålan och hade orala problem som påverkade det dagliga livet.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-06
  OriginalspråkEngelska
  HandledarePia Andersson (Handledare), Carina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • tanzania
  • kunskap
  • skötsel
  • självuppfattning
  • oral hälsa
  • studenter

  Citera det här

  '