Kockars syn på industritillverkad mat - Undersökning av djupfrysta enportionsrätter

 • Kim Jönsson
 • Roger Blom

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Livsmedelsindustrin ökar årligen sin omsättning, trenden på mat hos konsumenterna pekar på en ökning av försäljning av prefabricerade livsmedel. Ökningen kan vara en indikation på konsumenters behov, vilket är intressant att koppla ihop restaurangbranschen med livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin gör undersökningar av vad konsumenterna tycker och tänker, men vi vill se det från vårt perspektiv, vi ger exempel på nya mervärden för industritillverkade livsmedel utifrån kockarnas synpunkt.

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vad kockar i restaurangbranschen tycker om industritillverkade frysta enportionsrätter. Vi undersöker eventuella gemensamma nämnare och bristerna hos den industritillverkade maten.

  Frågeställning: Vad är bra respektive mindre bra generellt sett ur en kocks perspektiv med avseende på industritillverkade frysta enportionsrätter?

  Som metod användes halvstrukturerad kvalitativ intervju med nio kockar. Kockarna fick bedöma två olika industritillverkade enportionsrätter. Intervjun utgick från ett frågeformulär som innehöll områdena som utseende, smak, konsistens och helhetsintryck angående rätterna. Resultatet analyserades och strukturerades utifrån områdena i frågeformuläret. I stort så godkändes smaken i rätterna. Mervärdet kunde höjas genom att på olika sätt justera förpackningen. I marknadsföringen kunde också den goda doften från maten lyftas fram.

  Resultatet av undersökningen skulle kunna ge värdefull information till livsmedelsproducerande företag i deras produktutveckling.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '