Kodväxling
: en studie om kodväxling i Gun-Britt Sundströms roman Maken - en förhållanderoman

 • Asima Habibovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kodväxling sker i Gun-Britt Sundströms roman Maken – en förhållanderoman. Denna lingvistiskt orienterade studie utgår från Poplacks tre stadier: tag-kodväxling, intrasentiell kodväxling och intersentiell kodväxling. Den valda metoden för denna undersökning är närläsningsmetoden, en metod som sätter texten i fokus. I forskningsbakgrunden tar jag upp olika definitioner av ordet kodväxling. Jag presenterar även tidigare forskning kring kodväxling men fokus ligger mest på Poplack och Meyers tidigare studier. Resultaten av analysen visar på att kodväxling sker ofta i Gun-Britt Sundströms roman. Dessutom är det den intrasentiella samt den intersentiella kodväxlingen som dominerar i romanen. Något exempel av tag-kodväxling kunde inte hittas i romanen. Kodväxlingen berör flera språk; norska, danska, äldre nysvenska, tyska, engelska och franska.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • kodväxling
  • poplack
  • tag-kodväxling
  • intrasentiell kodväxling
  • intersentiell kodväxling
  • närläsningsmetoden

  Citera det här

  '