Kolbs pedagogiska cykeltur
: Att omsätta Kolbs lärcykel i NO-undervisning på mellanstadiet

 • Duha Turani
 • Ilona Ujvari

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I denna studie har vi valt att undersöka hur Kolbs lärcykel kan användas för att planera och genomföra NO-undervisning. Vidare har även elevernas uppfattningar av NO och NO-undervisning utifrån Kolbs lärcykel undersökts. Tidigare forskning har visat att varierad undervisning med en tydlig “röd tråd” mellan teori och praktik är avgörande för lyckad undervisning. Den har även visat att eleverna på mellanstadiet uppskattar det som sticker ut i NO såsom dinosaurier samt att genomföra experiment i NO-undervisningen. Arbetet har utgått från Kolbs lärcykel som bottnar i erfarenhetsbaserat lärande. Lärcykeln innehåller fyra faser som alla kräver olika undervisningsmetoder. Dessa faser är konkret erfarenhet, reflektion, abstraktion och tillämpning. Undersökningen har genomförts utifrån en fallstudie där två lärare undervisat efter planeringar utifrån de fyra faserna samt samtal i fokusgrupper med eleverna som deltagit i undervisningen. Resultatet har visat sig gå i linje med vad tidigare forskning säger om att variera och anpassa undervisning för att främja lärande samt att elevaktiva moment uppskattas av eleverna.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Jönsson (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • konkret
 • erfarenhet
 • reflektion
 • abstraktion
 • tillämpning
 • varierad undervisning
 • "röd tråd"

Citera det här

'