Kommentera mera - lärares kommentarer i förhållande till styrdokument och elevers skrivprocess

 • Fanny Karlsson
 • Maria Ljungberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskningsrapporter visar att ungdomar reproducerar text istället för att producera text. Att kunna skriva är en omvärldskunskap. Orden är det viktigaste för en skribent, men även bearbetning och bedömning av det skrivna är av stor vikt för att utveckla skribentens skrivande. Syftet med denna 10-poängs uppsats är att undersöka lärares kommentarer i förhållande till styrdokument och elevers skrivprocess. Med undersökningen som grund ges en bild av hur läraren bedömer och kommenterar uppsatser. Metoden som använts är skriftligt material vilket har bearbetats i förhållande till lärares kommentarer. Undersökningen bygger på analyser av lärares kommentarer till fjorton elevers uppsatser skrivna till det nationella provet i svenska för årskurs nio.

  Resultatet av denna uppsats visar att lärarna kommenterade såväl stavfel, ordförråd, meningsbyggnad och syftningsfel som genrekompetens, innehåll, textstruktur och anpassning till läsaren. I förhållande till bedömningsunderlaget för det nationella provet i svenska och våra kategorier har lärarna inte belyst alla moment i alla elevers uppsatser utan anpassat kommentarerna till varje enskild individs behov och förutsättningar. Kommentarerna till uppsatserna är som resultat indelat i fem nivåer, lexikal, syntaktisk, genrekompetens, textstrukturell samt innehållsnivå. Undersökningen visar vikten av att ge elever respons på texterna samt att se skrivningen som en process som ständigt utvecklas. Genom kännedom om sina brister kan eleven utveckla sitt skrivande med hjälp av pedagoger samt klasskompisar.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '