Kommunens dilemma kring pesionsåtagandet

 • Kristoffer Dehlin
 • Tobias Odsvik
 • Ivan Vasic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  På senare år har diskussionen om välfärdens villkor blivit alltmer uppmärksammad. Det har bland annat handlat om vilka institutioner som egentligen skapar välfärd. Därför har den offentliga sektorn varit ett uppmärksammat föremål för debatt. Under 1990-talet har de ekonomiska förutsättningarna för den offentliga sektorn försämrats och förväntningar har ställts på effektivisering och förbättring . Nya tillvägagångssätt för organisation, ekonomistyrning, redovisning och finansiell bedömning har införts inom skilda delar av den offentliga sektorn för att hantera ett växande omvandlingstryck .

  Den offentliga sektorn ställs nu också inför en befolkningsförändring. Vi kommer inom några år att se en stadig ökning av antalet äldre. Detta kommer att bli ett problem när antalet personer som skall försörjas av den arbetsföra delen av befolkningen blir allt fler.

  Tillväxten i ekonomin kommer också sannolikt att hämmas av det begränsade arbetskraftsutbudet. Detta ger ett lågt skatteunderlag och därmed mindre offentliga intäkter samtidigt som offentliga sektorn kommer att stå inför ökade krav på sjukvård och omsorg.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '