Kommunikation mellan revisor och personal vid revision av livsmedelsföretag

 • Daniel Hultgren
 • Thomas Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisioner används för att avgöra om verksamheter och deras resultatutfall överensstämmer med planerade åtgärder, om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och om de är användbara för att uppnå målen. För att undersöka om företaget uppfyller dessa punkter krävs det att en revisor utför en revision och bland annat intervjuar nyckelpersoner på företaget om deras arbetsområden. Den här studien fokuserar på revisionsintervjuer på ett livsmedelsföretag från revisorns synvinkel. Syftet var att undersöka hur en revisor kan underlätta kommunikationen med anställda, och ett andra syfte var att författarna skulle utföra en internrevision åt livsmedelsföretaget Osterlén AB i Vellinge. Det utfördes två kvalitativa intervjuer med livsmedelsinspektörer för att få en uppfattning om hur de bemöter och hur de bemöts av personal på livsmedelsföretag som revideras. Sedan utfördes två stycken internrevisioner på Osterlén AB, dels för att hjälpa dem i införandet av livsmedelsstandarden BRC men också för att fungera som ett verktyg i författarnas arbete. Vid analysen indelades resultatet i tre olika kategorier: tid, kunskap och kommunikation. Dessa tre delar är beroende av varandra för att fungera. Finns det brister i kommunikationen mellan revisorn och personalen under en revision så spelar tiden eller kunskapsnivån ingen roll eftersom sändarens budskap inte når fram på ett effektivt sätt till mottagaren. Dessa tre delar är genomgående och flyter in i varandra.

  Tilldelningsdatum2010-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJonas Olsson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revision
  • kommunikation
  • intervjuer
  • osterlén ab

  Citera det här

  '