Kommunikation och delaktighet
: Kommunikationsmöjligheter för delaktighet i samhället för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  • Camilla Bokelund
  • Lisa Gottfriedson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrunden till studien var att ta reda på hur kommunikation och delaktighet möjliggörs för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i samhället. Syftet med studien är att se hur daglig verksamhet och habiliteringen ger individen förutsättning för kommunikationsmöjligheter och delaktighet i sin vardag efter avslutade studier på anpassat gymnasium. Metodvalet utgick från vårt syfte och därför valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning baserad på self report - skriftliga intervjuer med respondenter med olika yrkesgrupper inom daglig verksamhet och logoped inom habiliteringen. I vårt resultat kom vi fram till att habiliteringen har goda kunskaper kring kommunikationsstöd för den enskilda individen. De dagliga verksamheterna arbetar med kommunikation och delaktighet utifrån de kunskaper som personalen besitter. Det framkom även att det saknas IKT – informations- och kommunikationsteknik - i verksamheterna som möjliggör kommunikation mellan människor i användandet av digitala verktyg. Slutsatser vi kan dra är att utbildning för personalen inom kommunikations hjälpmedel möjliggör utveckling i de olika dagliga verksamheterna, men även för den enskilde individen genom ökat delaktighet i samhället. I studien lyft specialpedagogiska implikationer kring hur samverkan mellan skola och dagligverksamhet kan planeras i god tid inför kommande övergångar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Grahm (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • AKK
  • delaktighet
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • kommunikation
  • unga vuxna

Citera det här

'