Kommunikation om sexuell hälsa
: Ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv

 • Pierre Nyborg
 • Anette Widén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sexualiteten är en viktig del av att vara människa men den är också sårbar vid sjukdom. Hälso- och sjukvården bör ha ett holistiskt synsätt på människan vilket även innefattar att ta hänsyn till den sexuella hälsan. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans respektive patientens perspektiv på kommunikationen om sexuella hälsa vid sjukdom. Resultatet baserades på 13 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000–2010 och visade att patienterna var missnöjda samt hade ett större behov av kommunikation än vad som gavs. De ville att sjuksköterskan skulle ta initiativet till kommunikation om sexuell hälsa. Sjuksköterskan däremot upplevde en rad hinder för kommunikation och prioriterade patientens sexuella hälsa mycket lägre än patienten. Hindren var genans, attityd och resursbrist såsom tidsbrist och kunskapsbrist. Diskussion: Det är sjuksköterskans ansvar att ta initiativ till kommunikation om sexuell hälsa och bristen på kommunikation får konsekvensen att patientens omvårdnadsbehov inte tillgodoses. Genansen var den största orsaken till att sexuell hälsa inte adresserades av sjuksköterskan. Slutsatsen var att kommunikation om sexuell hälsa var viktigare för patienten än vad sjuksköterskan antog. För att utjämna detta förhållande och komma över genansen behövs utbildning av sjuksköterskan i kommunikation och sexuell hälsa samt att sjuksköterskan bör prioritera sexuell hälsa högre.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBirgitta Johansson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sexuell hälsa
  • kommunikation
  • patient
  • sjuksköterska

  Citera det här

  '